نماشا                      

سامانه آموزش به شکل فیلم است که آموزش های مختلفی را درون خود جای داده است . در حال حاضر آموزش هارا می توانید از سایت آپارات ببینید

(اولین آموزش)

موضوع: اموزش نصب نرم افزار KGB و استفاده از آن

مدت : 5 دقیقه

ورود به صفحه آموزش

(دومین آموزش)

موضوع: اموزش نصب درایو مجازی و استفاده از آن

مدت : 3 دقیقه

ورود به صفحه آموزش